skip to Main Content

공지

제목
hướng dẫn giảng dạy Tháng bảy
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-06-21 16:05
조회
570
Khai giảng
 khai giảng

-bế giảng
7/ 3   -   7/ 30 7/ 4   -   7/ 30 7/ 3   -   7/ 26 7/ 7  ,  14 ,  21 ,  28
Thứ Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày)
Thứ 7
(3 tiếng)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A,  7
10:00~12:50

1A, 1D, 2E, 3C, 4B, 4D, 5A
Lớp chiều 13:00~14:50

1A, 1B
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 1B, 2B, 3C
19:00~20:50

1A, 1C, 1D, 2C, 4A, 4E, 5C
Back To Top