skip to Main Content

공지

제목
แนะนำคอร์ส ตุลาคม
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-06-21 16:13
조회
695
เปิดเรียน
เปิดเรียน

-ปิดเรียน
10/4- 11 /1 10/4- 10/31 10/5- 11 /1 10/6, 13, 20, 27
วัน จ.-ศ. (สัปดาห์ละ 5วัน) จ. พ. ศ. (สัปดาห์ละ 3วัน) อ. พฤ. (สัปดาห์ละ 2วัน) ส. (สัปดาห์ละ 1วัน/3ชม.)
คลาสเช้า 10:00~11:50

1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 7
10:00~12:50

1A, 1C, 2A, 3A,3F, 4G, 5D
คลาสบ่าย 13:00~14:50

1A, 1B
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
คลาสเย็น 19:00~20:50

1B, 1C, 2D, 3B
19:00~20:50

1A, 2A, 2C, 3A, 4D,5F
Back To Top