skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 8
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-07-18 17:53
조회
917
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
8/1 - 8/31

(13-15 nghỉ hè)
8/1 - 8/31

(13-15 nghỉ hè)
8/2 - 8/30

(13-15 nghỉ hè)
8/4 ,  11, 18,  25
Thứ Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A,  7
10:00~12:50

1A, 1B, 1E,2F,3D, 4C,4E, 5B
Lớp chiều 13:00~14:50

1A, 1B
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 1B, 2C, 4A
19:00~20:50

1A, 1D, 1E,2D, 4B, 4F,5D
Back To Top