skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 10
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-08-17 15:22
조회
574
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
10/4- 11 /1

(3, 9 nghỉ hè)
10/4- 10/31

(3, 9 nghỉ hè)
10/5- 11 /1

(3, 9 nghỉ hè)
10/6, 13, 20, 27
Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 7
10:00~12:50

1A, 1C, 2A, 3A,3F, 4G, 5D
Lớp chiều 13:00~14:50

1A, 1B
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1B, 1C, 2D, 3B
19:00~20:50

1A, 2A, 2C, 3A, 4D,5F
Back To Top