skip to Main Content

공지

제목
แนะนำคอร์ส กันยายน
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-08-17 15:40
조회
1197
เปิดเรียน
เปิดเรียน

-ปิดเรียน
9/3- 10 /2
(22~26 วันหยุด)

9/3- 10 /1
(22~26 วันหยุด)

9/4- 10 /2
(22~26 วันหยุด)

9/ 1, 8, 15, 29
(22~26 วันหยุด)

วัน จ.-ศ. (สัปดาห์ละ 5วัน) จ. พ. ศ. (สัปดาห์ละ 3วัน) อ. พฤ. (สัปดาห์ละ 2วัน) ส. (สัปดาห์ละ 1วัน/3ชม.)
คลาสเช้า 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B,  7
10:00~12:50

1A, 1B, 1F,2G,3E, 4D,4F, 5C
คลาสบ่าย 13:00~14:50

1A, 1B
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
คลาสเย็น 19:00~20:50

1A, 1C, 2D, 4B
19:00~20:50

1A, 1B, 1E, 2B, 2E, 4C,5E
Back To Top