skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 11
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-11-20 16:46
조회
909
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
12/ 3   -   12/ 31 12/3 - 12/28 12/4 - 12/27 12/1,8,15,22
Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 6A,  7
10:00~12:50

1A,1B, 1E, 2C, 3C, 3G, 4B
Lớp chiều 13:00~14:50

1A, 1B,1C
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 1B, 1C, 3D, 1E

 
19:00~20:50

1A, 2C, 2E, 3C, 5A, 5H
Back To Top