skip to Main Content

공지

제목
แนะนำคอร์ส ธันวาคม
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-11-27 13:57
조회
717
ประกาศ
เปิดเรียน

-ปิดเรียน
12/ 3   -   12/ 31 12/3 - 12/28 12/4 - 12/27 12/1,8,15,22
วัน จ.-ศ. (สัปดาห์ละ 5วัน) จ. พ. ศ. (สัปดาห์ละ 3วัน) อ. พฤ. (สัปดาห์ละ 2วัน) ส. (สัปดาห์ละ 1วัน/3ชม.)
คลาสเช้า 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 6A,  7
10:00~12:50

1A,1B, 1E, 2C, 3C, 3G, 4B
คลาสบ่าย 13:00~14:50

1A, 1B,1C
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
คลาสเย็น 19:00~20:50

1A, 1B, 1C, 3D 1E
19:00~20:50

1A, 2C, 2E, 3C, 5A, 5H
Back To Top