skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 3
작성자
Seoul-kla
작성일
2019-02-15 17:56
조회
562
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
3/ 7   -   4/3 3/ 7   -   4/3 3/ 7   -   4/3 3/9, 16, 23, 30
Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A,  4B, 5A, 5B, 6A
10:00~12:50

1A,1B,1E,1G, 2F, 3F, 4C, 7 
Lớp chiều 13:00~14:50

1A
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 1B, 1C, 2C, 4C

*2D
19:00~20:50

1A, 1B, 3B, 3F, 5D, 6C
Back To Top