skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 4
작성자
Seoul-kla
작성일
2019-03-18 15:57
조회
689
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
4/4   -   5/1 4/5  -  5/1 4/4  -  4/30  6, 13, 20, 27
Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A,  5A, 5C 
10:00~12:50

1A,1B,1F, 2B, 3A, 4A, 4D, 7
Lớp chiều 13:00~14:50

1A
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 1B, 2A, 3A

*3B
19:00~20:50

1A, 1C, 3C, 4B, 5E, 6D
Back To Top