skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 5
작성자
Seoul-kla
작성일
2019-04-16 17:42
조회
582
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
5/3   -   5/31 5/3   -   5/31 5/ 7   -   5/30 4,11,18,25
Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A, 5B, 6A
10:00~12:50

1A,1C,1G, 2C, 3B, 4B, 4E, 7
Lớp chiều 13:00~14:50

1A
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 1C, 2B, 3C

*3C
19:00~20:50

1A, 1B, 1D, 3D, 4C, 5F, 6E
Back To Top