skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 8
작성자
Seoul-kla
작성일
2019-07-23 11:20
조회
377
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
8/1   -   9/2 8/2  -   9/2 8/1   -   8/29 3, 10, 23, 31
Thứ Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 3B, 4A, 4B, 5A ,5B, 6D
10:00~12:50

1A, 1B, 2C, 2F, 3E, 4E, 5A, 7
Lớp chiều 13:00~14:50

1A, 1B
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 1B, 2C, 3B, 4B
19:00~20:50

1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 4A, 4F, 5I
Back To Top