skip to Main Content

공지

제목
แนะนำคอร์ส กันยายน
작성자
Seoul-kla
작성일
2019-07-23 11:24
조회
600
เปิดเรียน
เปิดเรียน

-ปิดเรียน
8/1   -   9/2 8/1   -   9/2 8/1   -   9/2 3, 10, 23, 31
วัน จ.-ศ. (สัปดาห์ละ 5วัน) จ. พ. ศ. (สัปดาห์ละ 3วัน) อ. พฤ. (สัปดาห์ละ 2วัน) ส. (สัปดาห์ละ 1วัน/3ชม.)
คลาสเช้า 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 3B, 4A, 4B, 5A ,5B, 6D
10:00~12:50

1A, 1B, 2C, 2F, 3E, 4E, 5A, 7
คลาสบ่าย 13:00~14:50

1A
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
คลาสเย็น 19:00~20:50

1A, 1B, 2C, 3B, 4B
19:00~20:50

1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 4A, 4F, 5I
Back To Top