skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 11
작성자
Seoul-kla
작성일
2019-09-17 19:38
조회
421
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
11/4  -   11/29 11/4  -   11/29 11/5  -   11/28 9, 16, 23, 30
Thứ Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 5A, 6A
10:00~12:50

1A, 1E, 2F, 3C, 5A, 5C
Lớp chiều 13:00~14:50

1A
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A, 1D
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 4B
19:00~20:50

1A,1C,1D,1F ,2D, 4D, 5C
Back To Top