skip to Main Content

공지

제목
แนะนำคอร์ส พฤศจิกายน
작성자
Seoul-kla
작성일
2019-10-16 16:24
조회
552
เปิดเรียน
เปิดเรียน

-ปิดเรียน
11/4  -   11/29 11/4  -   11/29 11/5  -   11/28 9, 16, 23, 30
วัน จ.-ศ. (สัปดาห์ละ 5วัน) จ. พ. ศ. (สัปดาห์ละ 3วัน) อ. พฤ. (สัปดาห์ละ 2วัน) ส. (สัปดาห์ละ 1วัน/3ชม.)
คลาสเช้า 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 5A, 6A
10:00~12:50

1A, 1E, 2F, 3C, 5A, 5C
คลาสบ่าย 13:00~14:50

1A
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A, 1D
คลาสเย็น 19:00~20:50

1A,  4B
19:00~20:50

1A,1C,1D,1F ,2D, 4D, 5C
Back To Top