skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 2
작성자
Seoul-kla
작성일
2020-01-17 19:41
조회
467
Khai giảng
 khai giảng

-bế giảng
2/3  -   2/28 2/3  -   2/28 2/4  -   2/27 8, 15, 22,29
Thứ Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B,  2B, 3A. 3B, 5A, 6C
10:00~12:50

1A, 1B, 1C, 2A, 2C, 3F, 4C
Lớp chiều 13:00~14:50

1A
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A, 1c
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 5B
19:00~20:50

1A,1B,1C,1D, 2A, 2B, 3B, 5A
Back To Top