skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 4
작성자
Seoul-kla
작성일
2020-03-19 12:45
조회
375
Khai giảng
 khai giảng

-bế giảng
4/1 -   4/29 4/1 -   4/29 4/2 -  4/28 4, 11, 18,25
Thứ Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B,  2A, 3A, 4A, 4B,  7
10:00~12:50

1A,2C, 3B, 4A, 4E
Lớp chiều 13:00~14:50

1A
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A,2B
Lớp tối 19:00~20:50

1A
19:00~20:50

1A,1E, 2D, 3D, 5D
Back To Top