skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 9
작성자
Seoul-kla
작성일
2020-08-18 17:30
조회
308
Khai giảng
 khai giảng

-bế giảng
9/2 - 9/29 9/2 - 9/29 9/2 - 9/29 9, 12, 19, 26
Thứ Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 3A, 4B, 6A
10:00~12:50

1A, 1B, 1D, 3A, 3G, 5C, 7
Lớp chiều 13:00~14:50

1A
13:00~14:50

1A,1C
14:00~16:50

1A,2B
Lớp tối 19:00~20:50

1A
19:00~20:50

1A, 1E, 2E, 3D, 4D
Back To Top