skip to Main Content

Tư vấn

Hãy báo cho tôi trước khi đến nhé.

4F, 410, Gangnamdaero, seoul
(ga Gangnam Ra cửa số11)

 • 왓츠앱
 • 위챗
 • 라인
 • 카카오톡
ID
teachingkorean
Whatsapp
+82 10 9088 9721

Thông báo

more
Khai giảng
giảng dạy Tháng 11
2018.11.20
Khai giảng
giảng dạy Tháng 11
2018.10.22
Khai giảng
giảng dạy Tháng 10
2018.08.17
Khai giảng
giảng dạy Tháng 8
2018.07.18
Khai giảng
hướng dẫn giảng dạy Tháng bảy
2018.06.21
Khai giảng
TEST
2018.05.20

Lịch trình lớp học

2018.12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

2018. 11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 • Khai giảng
 • bế giảng

2018.12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2018.11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 • Khai giảng
 • bế giảng

2018.12

 

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

 

2018.11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 

 • Khai giảng
 • bế giảng

2018.12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

 

2018.11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 • Khai giảng
 • bế giảng

PHOTO

VIDEO

Back To Top