skip to Main Content

Tư vấn

Hãy báo cho tôi trước khi đến nhé.

4F, 410, Gangnamdaero, seoul
(ga Gangnam Ra cửa số11)

 • 왓츠앱
 • 위챗
 • 라인
 • 카카오톡
ID
teachingkorean
Whatsapp
+82 10 9088 9721

Thông báo

more
Khai giảng
giảng dạy Tháng 9
2020.08.18
Khai giảng
giảng dạy Tháng 4
2020.03.19
Khai giảng
giảng dạy Tháng 2
2020.01.17
Khai giảng
giảng dạy Tháng 11
2019.09.17
Khai giảng
giảng dạy Tháng 9
2019.08.14
Khai giảng
giảng dạy Tháng 8
2019.07.23
Khai giảng
giảng dạy Tháng 6
2019.05.17
Khai giảng
giảng dạy Tháng 5
2019.04.16
Khai giảng
giảng dạy Tháng 4
2019.03.18

Lịch trình lớp học

Lịch học năm

2021.2

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

2021.1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 • Khai giảng
 • bế giảng

2021.1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2020.12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 • Khai giảng
 • bế giảng

2020.12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3

 

2021.1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

 • Khai giảng
 • bế giảng

2021. 2

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

 

2021.1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

 • Khai giảng
 • bế giảng

PHOTO

VIDEO

Back To Top