skip to Main Content

Đường đến

Địa chỉ

lầu 4, 410, Gangnam-daero (강남대로 410 4층)

điện thoại

SNS

  • Facebook
  • Wechat
  • line
  • kakao talk
  • whatsapp

ID : teachingkorean
Whatsapp : +82 10 9088 9721

Tàu điện

Line 2, tuyến Sinbundang, ga Gangnam

Ra cửa số 11, đi thẳng 66m → tòa nhà có cửa hàng Planer B bên phải, lầu 4,5 (đi bộ 1 phút)

Line 9, ga Sinnohyeon

Ra cửa số 5, đi thẳng 200m → tòa nhà có cửa hàng Planer B bên trái, lầu 4,5 (đi bộ 8 phút)

※Chỉ có điểm đậu xe thu phí. Vui lòng sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Back To Top