skip to Main Content

Thương mại

아이콘

Học viên có thực lực tiếng Hàn từ trung cấp trở lên

아이콘

Học tiếng Hàn cần thiết cho công việc như hội họp, soạn thảo tài liệu, viết email, nói chuyện điện thoại về công việc, văn hóa công ty, v.v..

Thứ 4 (8 tiếng/tháng)
Thời gian buổi học 19:00 ~ 20:50
Học phí(1 tháng) 160,000 won
Phí nhập học 20,000 won (chỉ nộp 1 lần khi mới gia nhập)
Giáo trình Pro business
Số học viên 3-9 người
  • Đăng ký mỗi tháng 1 lần
  • có thể bổ sung vào lớp khác khi vắng mặt (trong tháng đăng ký)
Back To Top