skip to Main Content

TOPIK Đặc điểm

Đối tượng học

아이콘

Người cần tư cách để xin visa (trên cấp độ 3)

아이콘

Người muốn kiểm tra năng lực tiếng Hàn khách quan

아이콘

Bạn cần phải có tư cách để nhập học vào đại học hoặc cao học

Thứ Lớp thứ 2-4 Lớp thứ 3-5 Lớp thứ 7 (Tuần 1 ngày)
Thời gian học 16 tiếng / tháng 12 tiếng / tháng
Thời gian buổi học Lớp chiều 16:00~17:50 10:00~12:50
Lớp tối 19:00~20:50
Học phí(1 tháng) 260,000 won 200,000 won
Phí nhập học 20,000 won (chỉ nộp 1 lần khi mới gia nhập)
Quá trình 1 tháng / giáo trình(22,000 won) + giải đề thi trước

Ưu điểm của trung tâm chúng tôi

Giáo trình xuất bản của trung tâm

Complete Guide to the TOPIK

Advanced, Intermediate, Basic

hậu ký

Back To Top