skip to Main Content

Quá trình đăng ký

Cách đăng ký

아이콘

Đăng ký trực tiếp

아이콘

Đăng ký qua trang chủ

아이콘

Email

아이콘

Đăng ký qua điện thoại

[Di động]

  • Facebook
  • Wechat
  • Line
  • KAKAO Talk

ID: teachingkorean
Whatsapp : +82 10 9088 9721

Nộp học phí

Nộp trực tiếp (tiền mặt, thẻ)

Chuyển khoản ngân hàng
Tài khoản : Ngân hàng Woori 1005-201-140965
Chủ tài khoản : 서울한국어아카데미학원
Swift Code : HVBKKRSE

Hủy và hoàn tiền

Lớp chính quy

Hủy trước khi khai giảng

hoàn 100% học phí

Sau khi khai giảng

Hủy trong vòng 1/3 thời gian, hoàn 2/3 học phí
Hủy trong vòng 1/2 thời gian, hoàn 1/2 học phí
Hủy sau 1/2 thời gian, không hoàn học phí

-Lớp chính quy được mở dưới 2 người không hoàn học phí.
-Trường hợp nhận visa thông qua trung tâm không hoàn học phí
-Không hoàn phí nhập học

cá nhân / tư gia

Trước khóa học

hoàn 100% khi hủy

Sau khóa học

hoàn học phí trừ học phí ngày hiện tại
Hủy, thay đổi buổi học phải liên hệ trước 6 giờ tối ngày trước đó.
Hủy, thay đổi trong ngày bị mất học phí

Back To Top