skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 11
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-10-22 12:13
조회
668
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
11/2- 11 /29 11/2- 11/28 11/6- 11 /29 11/3,10,17,24
Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 3A,

3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 7
10:00~12:50

1A, 1D, 2B, 3B, 3G,

5A, 5E
Lớp chiều 13:00~14:50

1A, 1B
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1B, 3C,1D
19:00~20:50

1A, 2B, 2D, 3B, 4E ,5G
Back To Top