skip to Main Content

공지

제목
แนะนำคอร์ส พฤศจิกายน
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-10-22 12:17
조회
783
เปิดเรียน
เปิดเรียน

-ปิดเรียน
11/2- 11 /29 11/2- 11/28 11/6- 11 /29 11/3,10,17,24
วัน จ.-ศ. (สัปดาห์ละ 5วัน) จ. พ. ศ. (สัปดาห์ละ 3วัน) อ. พฤ. (สัปดาห์ละ 2วัน) ส. (สัปดาห์ละ 1วัน/3ชม.)
คลาสเช้า 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 

3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 7
10:00~12:50

1A, 1D, 2B, 3B, 3G,

5A, 5E
คลาสบ่าย 13:00~14:50

1A, 1B
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
คลาสเย็น 19:00~20:50

1B, 3C
1D
19:00~20:50

1A, 2B, 2D, 3B, 4E ,5G
Back To Top