skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 6
작성자
Seoul-kla
작성일
2019-05-17 13:00
조회
346
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
6/3   -   7/1  6/3   -   6/28  6/4   -   7/1 8, 15, 22, 29
Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 6A ,6B
10:00~12:50

1A,1B,1D,2A, 2S, 3C, 4C, 4F, 7
Lớp chiều 13:00~14:50

1A
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 2A, 2C, 3C,

*4A
19:00~20:50

1A, 1B, 1E, 3E, 4D, 5G, 6F
Back To Top