skip to Main Content

공지

제목
giảng dạy Tháng 9
작성자
Seoul-kla
작성일
2019-08-14 18:06
조회
514
Khai giảng
 
 khai giảng

-bế giảng
9/3  -   10/2 9/4   -   10/2 9/3   -   10/1 9, 21, 28
Thứ Thứ 2 ~ thứ 6
(tuần 5 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 2-4-6
(tuần 3 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 3-5
(tuần 2 ngày/2 tiếng một ngày)
Thứ 7
( 3tiếng một ngày)
Lớp sáng 10:00~11:50

1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B, 5B
10:00~12:50

1A, 1C, 2D, 3A, 3F, 4F, 5A
Lớp chiều 13:00~14:50

1A, 1B
13:00~14:50

1A
14:00~16:50

1A
Lớp tối 19:00~20:50

1A, 2A, 3C
19:00~20:50

1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 4B, 5A
Back To Top