skip to Main Content

คอร์สทั้งหมดโดยสังเขป

정규회화반

คอร์สสนทนาทั่วไป

คอร์สที่เน้นการสนทนา เรียนตั้งแต่ตัวอักษรกระทั่งบทสนทนาขั้นสูง(รวมไปถึงการฟัง, อ่าน, เขียน, ไวยากรณ์)

Topik 반

คอร์สTopik

คอร์สเตรียมสอบวันระดับความสามารถภาษาเกาหลี

비즈니스반

คอร์สธุรกิจ

คอร์สการแสดงออกในหน้าที่การงานและการเขียนเอกสาร

단기 집중 수업

คอร์สอินเทนซีพระยะสั้น

คอร์สเรียนวันละ 4ชั่วโมง ทั้งหมด 5วัน ในฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูหนาว + เปิดประสบการณ์วัฒนธรรม

기업/단체 위탁

คอร์สสำหรับบริษัท/กรุ๊ป

ส่งผู้สอนที่เชี่ยวชาญไปสอน, ดำเนินการสอนและคัดสรรคอร์สที่เหมาะกับเป้าหมาย, ออกแท็กซ์อินวอยซ์ให้

개인/출강

คอร์สส่วนตัว/นอกสถานที่

สามารถเรียนแบบ 1:1 หรือ 1:2-3 คน สามารถเลือกเวลาเรียน และเลือกเรียนที่สถาบันหรือที่บ้านก็ได้

สนทนา|ชาวเกาหลีจากต่างประเทศ/ลูกหลานที่กลับมาเกาหลี/ชาวต่างชาติที่เรียนแต่ภาษาเกาหลีในชีวิประจำวัน|เซอร์ไววัล/ท่องเที่ยวภาษาเกาหลี |เตรียมสอบเปลี่ยนสัญชาติ|Topik|ปรับการออกเสียง|การเขียน|ไวยากรณ์|ธุรกิจ

화상수업

คอร์สสดผ่านวีดีโอคอล

동영상 강의

คอร์สผ่านวีดีโอ

연간 수업 스케쥴

ตารางสอนทั้งหมดในปี 2018

Back To Top