skip to Main Content

 คอร์สTopik

아이콘

สำหรับผู้ที่ต้องการคุณสมบัติ(ระดับ 3 ขึ้นไป)เพื่อการรับวีซ่า

아이콘

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบความสามารถในภาษาเกาหลีของตน

아이콘

สำหรับผู้ที่ต้องการคุณสมบัติ(ระดับ 4 ขึ้นไป)เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย

วัน ห้องวัน จ. พ. ห้องวัน อ. พฤ. วันเสาร์ (สัปดาห์ละ 1วัน)
ชั่วโมงเรียน 16ชม. / เดือน 12ชม. / เดือน
ช่วงเวลาเรียน คลาสบ่าย 16:00~17:50 10:00~12:50
คลาสเย็น 16:00~17:50
ค่าเรียน 260,000 KRW 200,000 KRW
ค่าแรกเข้า 20,000 วอน (จ่ายเพียงครั้งแรก 1ครั้ง)
หลักสูตร 1 เดือน / หนังสือเรียน( 22,000 won)+แก้ไขโจทย์ข้อสอบ

จุดเด่นเฉพาะของสถาบันของเรา

หนังสือตีพิมพ์

Complete Guide to the TOPIK

Advanced, Intermediate, Basic

รีวิวหลังสอบผ่าน

Back To Top