skip to Main Content

ที่พัก

มีบริการจอง(ที่พัก)ให้ฟรี

ห้องเดี่ยว

มี เตียง, โต๊ะหนังสือ, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, แอร์, ครัว, อินเทอร์เน็ต, พื้นที่แบ่งเป็นสัดส่วน

โคชีเทล

ห้องอาจจะมีขนาดเล็ก แต่สามารถใช้งานได้ในราคาที่ย่อมเยาที่สุด

  • ใช้ครัวร่วมกัน (มีข้าว, กิมจิ, ภาชนะให้), ใช้เครื่องซักผ้าร่วมกัน
  • ใช้เครื่องทำความร้อนร่วมกัน (ผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมฮีตเตอร์หรือแอร์)
  • ประตูทางเข้าเดียว (ประตูทางเข้าเดียวและแยกย้ายกันไปแต่ละห้อง)

โฮมสเตย์

ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวเกาหลี เพื่อเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตกับครอบครัวเกาหลี (บ้านที่มีแต่ผู้ใหญ่ หรือบ้านที่มีเด็ก)

โรงแรม

ราคาแพง แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายพร้อม

แชร์เฮ้าส์

แบ่งกันใช้ห้องในบ้านหนึ่งหลัง มีห้องส่วนตัวเป็นของตนเอง มีเพื่อนๆ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้

Back To Top