skip to Main Content

คอร์สสนทนาทั่วไป

아이콘

คอร์สที่มีการสอนเริ่มต้นตั้งแต่ตัวอักษร กระทั่งระดับสูง แบ่งย่อยถึง 13เลเวล

아이콘

สอนเน้นที่การพูด โดยการฟัง,​อ่าน, เขียน, คำศัพท์, ไวยากรณ์

아이콘

เนื่องจากเป็นคอร์สพูดที่มีนักเรียนน้อย (เฉลี่ย 4คน สูงสุด 9คน) สามารถฝึกการสนทนาได้มาก

วัน จ.-ศ. (สัปดาห์ละ 5วัน) จ. พ. ศ. (สัปดาห์ละ 3วัน) อ. พฤ. (สัปดาห์ละ 2วัน) ส. (สัปดาห์ละ 1วัน/3ชม.)
เวลาเรียน 40ชม./เดือน 24ชม./เดือน 16ชม./เดือน 12ชม./เดือน
คลาสเช้า 10:00~11:50 10:00~12:50
คลาสบ่าย 13:00~14:50 13:00~14:50 13:00~14:50 14:00~16:50
คลาสเย็น 19:00~20:50 19:00~20:50
ค่าเรียน (1เดือน) 480,000 KRW 360,000 KRW 260,000 KRW 200,000 KRW
ค่าแรกเข้า 20,000 วอน (จ่ายเพียงครั้งแรก 1ครั้ง)
จำนวนนักเรียน 3~9 คน
หนังสือเรียน NEW 가나다 KOREAN  มีหนังสือฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นและจีน
  • นักเรียน 3คนขึ้นไปเปิดคลาส
  • ลงทะเบียนเดือนละ 1ครั้ง /
  • สามารถลงทะเบียนหลังคลาสเริ่มได้

ข้อดีของสถาบัน

วิธีการ

เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น+รูปประโยค
เรียนไวยากรณ์ที่จำเป็น
ฝึกฝนไวยากรณ์จำเป็นที่สามารถนำไปใช้ในการสนทนา
ฝึกฝนการสนทนาเพื่อนำไปใช้อย่างเป็นธรรมชาติ
โดยการฟัง/ ​อ่าน
พูดเนื้อหาที่ได้รับฟัง อ่านและแก้ไขการออกเสียงที่ผิด
ฝึกฝนการเขียน 1:1 ผ่านการบ้าน
ตรวจการบ้านการเขียน และแก้ไขไวยากรณ์ที่ผิด
สอบปลายเดือน
ฟีดแบคแบบ 1:1

2018ตารางสอน

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ระยะเวลาสอน 1/4~
1/31
2/1~
3/5
3/6~
4/2
4/3~
4/30
5/2~
5/31
6/1~
7/2
7/3~
7/30
8/1~
8/31
9/3~
10/2
10/4~
11/1
11/2~
11/29
12/3~
12/31
วันหยุด 1/1~3 2/15~18 3/1 X 5/1,7,22 6/6,13 7/31 8/13~
8/15
9/24~
9/26
10/3,9 11/30 12/25
ระยะเวลาลงทะเบียน 12/22
~12/30
1/23
~1/31
2/20
~2/28
3/23
~3/31
4/24
~4/30
5/22
~5/31
6/26
~6/30
7/25
~7/30
8/22
~8/31
9/25
~9/30
10/23
~10/31
11/27
~12/1
คลาสวันเสาร์ 1/6
1/13
1/20
1/27
2/3
2/10
2/24
3/3
3/10
3/17
3/24
3/31
4/7
4/14
4/21
4/28
5/12
5/19
5/26
6/2
6/9
6/16
6/23
7/7
7/14
7/21
7/28
8/4
8/11
8/18
8/25
9/1
9/8
9/15
9/29
10/6
10/13
10/20
10/27
11/3
11/10
11/17
11/24
12/1
12/8
12/15
12/22
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ระยะเวลาสอน 1/4~
1/31
2/1~
3/5
3/6~
4/2
4/3~
4/30
5/2~
5/31
6/1~
7/2
วันหยุด 1/1~3 2/15~18 3/1 X 5/1,7,22 6/6,13
ระยะเวลาลงทะเบียน 12/22
~12/30
1/23
~1/31
2/20
~2/28
3/23
~3/31
4/24
~4/30
5/22
~5/31
คลาสวันเสาร์ 1/6
1/13
1/20
1/27
2/3
2/10
2/24
3/3
3/10
3/17
3/24
3/31
4/7
4/14
4/21
4/28
5/12
5/19
5/26
6/2
6/9
6/16
6/23
เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ระยะเวลาสอน 7/3~
7/30
8/1~
8/31
9/3~
10/2
10/4~
11/1
11/2~
11/29
12/3~
12/31
วันหยุด 7/31 8/13~
8/15
9/24~
9/26
10/3,9 11/30 12/25
ระยะเวลาลงทะเบียน 6/26
~6/30
7/25
~7/30
8/22
~8/31
9/25
~9/30
10/23
~10/31
11/27
~12/1
คลาสวันเสาร์ 7/7
7/14
7/21
7/28
8/4
8/11
8/18
8/25
9/1
9/8
9/15
9/29
10/6
10/13
10/20
10/27
11/3
11/10
11/17
11/24
12/1
12/8
12/15
12/22

เลเวล/เนื้อหาที่เรียน

หนังหา เลเวลTOPIK เลเวลห้องสนทนา บทที่เรียน เนื้อหาที่เรียน
ระดับ 1 1A บท1-บท15 เรียนรู้ตัวอักษรเกาหลี, เรียนรู้การใช้คำกริยา คำนาม เพื่อสร้างประโยคในการสนทนา, ตัวเลข, วัน, เบอร์โทรศัพท์, เรียนการพูดโดยการใช้รูปอดีต
1B บท16-บท30 เรียนการสร้างประโยคปฏิเสธ และการเชื่อมสองประโยคให้พูดได้ยาวขึ้น เชื่อมประโยคที่คล้ายกัน, เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน, การแสดงเหตุผล, การแสดงจุดประสงค์, ความตั้งใจในอนาคต
ระดับ 2 2A บท1-บท15 การพูดประโยคขยายคำนาม, พูดเปรียบเทียบ, ประโยคอุทาน, พูดประโยคที่แสดงความแน่ใจถึงประสบการณ์ การเสนอ ช่วงเวลา และความจริง, ㅂที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ & ㅎที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
2B บท16-บท30 แสดงการขอร้องและรับฟังคำขอร้อง, แสดงการขออนุญาต, แสดงออกเกี่ยวกับหน้าที่การงาน, แสดงออกเกี่ยวกับความหวังของตนเอง
ระดับ 3 3A บท1-บท15 การพูดอ้อมค้อม, ㅅที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, การถามทาง, การอธิบายอาการป่วย, การแสดงออกที่หลากหลาย เกี่ยวกับอากาศ
3B บท16-บท30 การแสดงออกเกี่ยวกับกรรตุวาจกและกรรมวาจก, พันมัล(ประโยคพูดแบบกันเอง), การพูดหวนนึกถึงอดีต, การแสดงออกถึงประโยคหน้าหลังที่ขัดแย้งกัน, การแสดงออกถึงประโยคหน้าหลังที่กระทำต่อเนื่องกัน
ระดับ 4 4A บท1-บท15 คำเรียกของเกาหลี, การพูดถึงปัญหาสังคมโดยทั่วไป, สำนวน, การแสดงออกที่เกี่ยวกับสำนวน
4B บท16-บท30 รียนเกี่ยวกับ ควันฮนซังเจ พิธีสี่อย่างของเกาหลี, K-pop, กระแสเกาหลี, คำเลียนเสียงธรรมชาติ, คำเลียนแบบการเคลื่อนไหว, ประวัติศาสตร์เกาหลี, วันที่ระลึกต่างๆ
ระดับ 5 5A บท1-บท14 รียนเกี่ยวกับนิสัยของบุคคล, การพบปะกันระหว่างความดั้งเดิมและยุคสมัยปัจจุบัน, การแสดงออกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการงานอาชีพ, เรียนสำนวนฮันจาและคำศัพท์ร่างกายขั้นสูง, การแสดงออกถึงอาการโรคภัยไข้เจ็บ, การออกเสียงไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตัว
5B บท15-บท28 การแสดงออกที่จำเป็นสำหรับงานบ้าน, โฆษณาและวัฒนธรรมร่วมสมัย, ทัศนคติของผู้คน, เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลในตำนานของเกาหลี เรียนรู้เกี่ยวกับคำต่อท้าย, การแสดงออกที่เกี่ยวกับสำนวน
ระดับ 6 6A บท1-บท14 เรียนเกี่ยวกับประเพณีของเกาหลี, คำแสลงหรือคำฮิตในปัจจุบัน, การแสดงความเคารพในเกาหลี, รูปยกย่อง, คำเชื่อมและคำนำหน้าที่หลากหลาย
6B บท15-บท28 มรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลี, การแสดงออกเกี่ยวกับรูปลักษณ์ กลิ่น เสียง, ลักษณะภูมิประเทศของเกาหลี, การใช้คำวิเศษณ์, การแสดงออกถึงความรู้สึกขั้นสูง
เนื้อหาจะ
แตกต่าง
ในทุกครั้ง
7 หนังสือพิมพ์, ละคร เรียนจากข่าว, ภาพยนตร์, ละคร, การเขียนเอกสาร, นิยาย, เพลง หรือการเขียน โดยใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์เป็นพื้นฐาน หัวข้อในทุกแง่มุมจะเรียนในรูปแบบของการอภิปราย.

หนังสือเรียน : มีหนังสือฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นและจีน สามารถซื้อได้ที่สถาบัน

Back To Top