skip to Main Content

ส่วนตัว / นอกสถานที่

아이콘

จุดเด่นของคลาส : สามารถเลือกระยะเวลา, ช่วงเวลา, เนื้อหา, สถานที่, หนังสือในการเรียนได้อย่างอิสระ

아이콘

สามารถรับการอธิบายเป็นภาษา (อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

아이콘

สามารถเลือกเรียนกับบุคคลที่ต้องการแบบ 1:1 1:2 1:3 ได้

ส่วนตัว นอกสถานที่
1 คน 48,000 วอน / ชม. (60นาที) 58,000 วอน / ชม. (60นาที)
2 คน 36,000 วอน / ชม. (60นาที): 1คน 43,000 วอน / ชม. (60นาที): 1คน
3 คน 30,000 วอน / ชม. (60นาที): 1คน 35,000 วอน / ชม. (60นาที): 1คน
ค่าแรกเข้า 20,000 วอน (จ่ายเพียงครั้งแรก 1ครั้ง)
 • กรณีสอนนอกสถานที่ จะคิดชั่วโมงขั้นต่ำเป็น 1.5ชม.
 • กรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคลาสที่จองไว้ กรุณาติดต่อ ก่อนเวลา 6โมง ในวันก่อนหน้าวันที่จะเรียน
 • กรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคลาสในวันที่เรียน ต้องจ่ายค่าเรียนของวันนั้น
 • สถานที่ที่ไม่มีการคมนาคม หรือพื้นที่นอกเหนือจากโซล ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม

ชนิดของชั้นเรียน

ชาวเกาหลีจากต่างประเทศ/ลูกหลานที่กลับมาเกาหลี/ชาวต่างชาติที่เรียนแต่ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน

ใหญ่ชาวเกาหลีจากต่างประเทศ, ลูกหลานที่กลับมาเกาหลี(เด็กเล็ก, เด็กโต) เพื่อเรียนต่อ, ชาวต่างชาติที่มีสกิลเบื้องต้นไม่เพียงพอเพราะเคยเรียนแต่เกาหลีในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียด

เซอร์ไววัล/ท่องเที่ยวภาษาเกาหลี

คอร์สเรียนที่เน้นการแสดงออกที่จำเป็นในระยะเวลาสั้น

ดูรายละเอียด

เตรียมสอบเปลี่ยนสัญชาติ

ข้อเขียน, สัมภาษณ์

ดูรายละเอียด

สนทนา

คอร์สที่เน้นการสนทนาที่เรียนตั้งแต่ตัวอักษรจนถึงขั้นสูง

ปรับการออกเสียง

ปรับการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง หรือเรียนมาผิดๆ

ธุรกิจ

คอร์สสอนเกี่ยวกับการงานและเขียนเอกสาร

Topik

เตรียมสอบ Topik โดยการแก้ไขโจทย์, ปรับปรุงการเขียน

ไวยากรณ์

เรียนรู้ไวยากรณ์ที่สับสนและใช้ผิดบ่อย

การเขียน

ฝึกการเขียนรีพอร์ต, บทความงานวิจัย, รายงาน, TOPIK

ชาวเกาหลีจากต่างประเทศ/ลูกหลานที่กลับมาเกาหลี/ชาวต่างชาติที่เรียนแต่ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน

ปัญหา(ส่วนที่มักผิดบ่อย)

 • ความสามารถในการพูด การเขียน ด้อยกว่าการฟัง
 • สะกดคำศัพท์โดยการเขียนตามเสียงที่ออก จึงทำให้มีข้อผิดพลาดมาก/ ไม่สามารถใช้คำบ่งชี้ [은, 는, 이, 가, 을, 를] ได้ดี
 • เปลี่ยนรูปแบบประโยคได้ยาก เนื่องจากไม่ทราบรูปพื้นฐานของคำกริยาและคำคุณศัพท์
 • พูดเชื่อมประโยคมากกว่าสองประโยคแล้วไม่เป็นธรรมชาติ
 • มักจะใช้รูปประโยคที่เป็นกันเอง(พันมัล)เนื่องจากไม่รู้รูปยกย่อง
 • ไม่รู้จักคำศัพท์ฮันจา(คำศัพท์ที่มาจากภาษาจีน)หรือคำศัพท์ขั้นสูง
 • ตามเพื่อนๆ ในชั้นเรียนไม่ทัน และไม่สามารถทำการบ้านวิชาการเขียนได้

Level test examples

[Those can’t solve the problems though they attend the advanced classes because they are lacking in the basic skills, you need the method of Seoul Korean Academy]

Learning contents

Elementary & Secondary Students

You can learn speaking and writing merrily with playing games

Middle high school Students

What we do is we check your basic skills thoroughly, do correction and error of your grammar, and focus on the improvement of your writing and reading skills. It is possible to counsel for studying at the University in Korea where you can learn how to Fill out application forms, study TOPIK and interview for a special matriculation.

Adults & Foreigners who have learned Korean only in daily lives

We help you to correct your basic Korean skills which you use only in your daily life and improve your writing and reading in a short period. You can speak, read and write with the accurate grammar.

เซอร์ไววัล/ท่องเที่ยวภาษาเกาหลี

 • สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเน้นไปทางภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันในระยะเวลาสั้น
 • ฝึกฝนการแสดงออกที่ใช้ในชีวิตประจำวันในแต่ละสถานการณ์อย่างรวดเร็ว

เตรียมสอบเปลี่ยนสัญชาติ (ข้อเขียน, สัมภาษณ์)

หนังสือเรียนใหม่ล่าสุด + ข้อสอบเก่า + หลังจากจัดแจงคำถามที่คาดการณ์ไว้และคำตอบไว้แล้ว จึงดำเนินการสัมภาษณ์ในรูปแบบจำลอง

ตัวอย่างใบปริ้นท์ที่ทางเราทำขึ้น

รีวิวหลังสอบผ่าน

ผู้ผ่านการสอบเปลี่ยนสัญชาติในปี 2013

ฉันเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองและสอบไม่ผ่าน แต่หลังจากนั้นได้รับการช่วยเหลือจากสถาบัน และฝึกฝนเหมือนการสัมภาษณ์จริงบ่อยๆ ทำให้สอบผ่านค่ะ

Back To Top